Jump to content

Build Theme!
  • Log in with Twitter Log in with Windows Live Log In with Google      Sign In   
  • Create Account
The Magnificent Seven (2016)

Chính sách bảo mật

Riêng tư của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích hoạt động thông tin trực tuyến của chúng tôi và những lựa chọn bạn có thể làm cho khoảng cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng. Để thực hiện thông báo này dễ dàng để tìm thấy, chúng tôi làm cho nó có sẵn trong chân của chúng tôi và tất cả các điểm mà thông tin cá nhân có thể được yêu cầu.

Đăng nhập tập tin được duy trì và phân tích của tất cả các yêu cầu cho các tập tin trên máy chủ web của trang web này. Đăng nhập tập tin không nắm bắt thông tin cá nhân nhưng không nắm bắt địa chỉ IP của người dùng, sẽ tự động được công nhận bởi các máy chủ web của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi để bảo mật cho trẻ em
Bảo vệ sự riêng tư của trẻ là đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc duy trì thông tin tại trang web của chúng tôi từ những người chúng ta thực sự biết là dưới 13 tuổi, và không có một phần của trang web của chúng tôi được xây dựng để thu hút bất cứ ai dưới 13 tuổi.

Cookie
Trang web này không lưu trữ bất kỳ thông tin nào, ngày của riêng mình, cho phép chúng tôi xác định người sử dụng cá nhân của dịch vụ này mà không cần sự cho phép của họ. Bất kỳ cookie có thể được sử dụng bởi trang web này được sử dụng hoặc chỉ trên một cơ sở cho mỗi phiên làm việc hoặc để duy trì sở thích người dùng. Cookie không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba.